Hikayat Kepalsuan

Cerpen Beri Hanna Seorang kiai asal Kampung Nambuk Kubo, membenarkan kisah Saliman yang membiarkan...

Baca lebih lajut